S účinností od 3. 5. 2021 je stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování žáků i zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo zaměstnance ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy.

V Novém Jičíně, dne 30.4.2021

Mgr. Ilona Šustalová