Klienti Slezské diakonie, někteří z nich absolventi naší školy, přišli zahrát našim žákům loutkové divadlo. V tělocvičně si připravili kulisy a nachystali loutky ke dvěma pohádkovým představením –„ Čert a Káča“ a „O perníkové chaloupce“. Po představení měli žáci možnost si louky prohlídnout z blízka, nasadit si je na ruku a nechat je „oživnout“.