Žáci Praktické školy se pod vedením pedagogů a asistentů pedagoga zapojili do celorepublikové akce Den země, kde se přihlásili pod názvem ,,Uzdravíme zemi“. Celá akce byla rozdělena na dvě části 1. Projektový den a 2. Vlastní úklid.

V projektovém dni se seznámili se smyslem této akce a proč je správné se do ní zapojit. Vysvětlili si pojmy jako environmentální výchova, tříděný odpad a společně shlédli různá videa z minulých akcí Dnů země.

Vlastní úklid pak proběhl o týden později 23.4.2021. Po ranní bezpečnosti a poučení o chování se v dobré náladě sešli před školou a vyrazili směr Skalky. Cestou posbírali odpadky v rozlehlém lesoparku až po kamenné divadlo. Tam naplněné pytle předali městským technickým službám. Za odměnu byly buřtíky opečené na ohni a tatranka. Pak pokračovali ve sběru odpadků až k amfiteátru a zpět do školy. Po celém dni stráveném venku na sluníčku se vrátili unavení, ale spokojení.