Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021.

https://www.ouaprs.cz/wp-content/uploads/2021/07/Informace-pro-školy-a-školská-zařízení.pdf