Připomínám žákům, že stále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazení, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.

Viz. Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021.

V Novém Jičíně dne 13. 9. 2021

Mgr. Ilona Šustalová

 

Informace pro školy a školská zařízení