DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne v úterý 25. 1. 2022 a ve čtvrtek 27. 1. 2022 od 9.00 hodin do 16.00 hodin formou  předem domluvené osobní návštěvy.

Pro účast je nutná registrace na emailové adrese lada.volkova@ouaprs.cz nebo na telefonním čísle 556 707 969, 732 921 970. Při registraci bude dohodnut přesný čas, který si škola vyhrazuje upravit podle zájmu a potřeb.

Osobní návštěva ve škole proběhne v domluvený den a čas, návštěvníci při vstupu použijí dezinfekci a po celou dobu návštěvy budou mít nos a ústa zakryty respirátorem. Stejná pravidla platí i pro průvodce. Prohlídka školy proběhne v omezeném měřítku a čase tak, aby nedošlo k nadměrnému setkávání s žáky a zaměstnanci školy.

Těším se na návštěvu a přeji pěkný den

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy