Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu, na jehož základě byla nařízená izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Pro prokázaní této skutečnosti je nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

V Novém Jičíně dne 28. 1. 2022

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka