Personální změny od 1. 3. 2022

  • 28.2. 2022 končí na naší škole paní zástupkyně RNDr. Alena Prášková, které tímto za celý kolektiv školy děkuji za dlouholetou obětavou práci pro školu. Na její místo bude jmenovaná paní Mgr. Andrea Havlíková.
  • Od 1. 3. 2022 na naši školu nastupuje také nová paní učitelka Mgr. Kamila Ferstová.

Mgr. Ilona Šustalová