fotografie budovy školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 3. 2022 se ruší od 14. 3. 2022 povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech budov.

Nikdo není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Povinnost nosit respirátor zůstává pouze v prostředcích hromadné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb.

V Novém Jičíně dne 11. 3. 2022

Mgr. Ilona Šustalová