Výsledky prvního kola přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 22. 4. 2022 na webových stránkách školy. Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno čtrnáct dní po prvním kole, ale pouze v případě, že budou na jednotlivých oborech vzdělání volná místa. Opět upozorňuji, že součásti přihlášky musí být Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

V Novém Jičíně 28. 3. 2022

Mgr. Ilona Šustalová