fotografie budovy školy

Po dobu pracovní neschopnosti paní učitelky Mgr. Macíčkové Anny:

  • zastupující třídní učitelka 2.A paní učitelka Žiltová Renata
  • zastupující třídní učitelka 3.A paní učitelka Bc. Pavelková Jarmila
  • výuka odborných předmětů Pap, PP v 1. a 2. ročníku paní učitelka Žiltová Renata, paní učitelka Mgr. Erbenová Urbanová Věra
  • výuka odborných předmětů Pap, PP v 3.ročníku paní učitelka Bc. Pavelková