V dubnu se po dvouleté odmlce konal pro žáky odborného učiliště jarní turisticky pohybový pobyt na horské chatě Čarták na Soláni. Mohli se jej zúčastnit žáci všech tří ročníků oborů SP, SUS, ZaP. V letošním roce převládali chlapci, těch jelo 26 a dívek nakonec jen 6. Při odjezdu pršelo, ale Beskydy nás překvapily slunečným, i když chladným počasím. Využili jsme každé příležitosti k procházkám po okolí, brannému závodu, sportovním aktivitám a soutěžím. Také ve společenské místnosti  jsme hráli různé seznamovací hry, deskové hry a samozřejmě nechyběla ani diskotéka. Odjížděli jsme v dobré náladě s vidinou možnosti si tento pobyt zopakovat zase příští rok.