fotografie budovy školy

Cena obědů zůstává prozatím ve stejné výši a to 1 oběd za Kč 40,00.

V průběhu roku může dojít ke zvýšení ceny. O této skutečnosti budete informováni v dostatečném předstihu.