fotografie budovy školy

V květnu 2022 došlo k havárií vodovodního potrubí a vytopení části školy.

I přes intenzivní vysušování jsou sklepní prostory stále velmi vlhké, tudíž zatím nebudou šatny využívány.

Jedná se o šatny

  • odborný výcvik ve školní kuchyni,
  • odborný výcvik ve cvičných kuchyních,
  • šatna třídy 2.F/1,2.

Náhradní řešení bude žákům sděleno hned první den školy.

Dne 29.8.2022

Mgr. Ilona Šustalová