Tak jako v předešlých letech se i v tomto školním roce se v září konal adaptační kurz pro 1. ročníky všech oborů. Prožitkový pobyt byl zaměřen na seznamování, sociální společenství, turistiku, environmentální výchovu a pohybové aktivity.

Žáci byli zapojeni do těchto aktivit v seznamovacích hrách, psychologicko-sociálních aktivitách, turistických vycházkách po okolí, ekologickými přednáškami, tvorbou ekologické nástěnky a sportovně – pohybových hrách. Vše se odehrálo v krásném prostředí Hostýnsko – vsetínské hornatiny – na Soláni. Ubytováni bylo zajištěno v horském hotelu „Čarták“ od středy do pátku. Žáci se naučili toleranci, budování pozitivních vztahů nejen ke svým spolužákům, ale i k ostatním lidem, k sobě samým a také k přírodě a aktivnímu pohybu. Všem zúčastněným se akce velmi líbila.