Beseda ÚP byla zaměřena na studenty všech 3.ročníků naší školy. Žáci se na této besedě dozvěděli, jaké mají možnosti po absolvování školy na trhu práce. Jak a kdy se na ÚP zaregistrovat, jaké služby a činnosti poskytuje ÚP.

Žáky beseda velmi zaujala, dotazy směřovaly především k uplatnění na trhu práce v jejich daném výučním oboru.