Dne 15. 5. 2023 se tak jako každý rok konala Ochrana člověka za mimořádných situací. Celá škola si při cvičném poplachu vyzkoušela evakuaci školy při požáru. Jeden s žáků Strojírenských prací si reálně vyzkoušel zavolat telefonicky na linku dobrovolných hasičů a nahlásit požár, tak jako v reálné situaci. Velké díky patří panu Kulíškovi a Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice za příjezd k požáru hasičským vozem na dvůr školy, drobnou ukázku hasící techniky a možnost vyzkoušet si práci s hasičskou hadicí a hasícími přístroji. I když nám letos počasí moc nepřálo, užili jsme si to náramně.

Praktická škola se poté odebrala do místní hasičské stanice na poslední exkurzi ve starých prostorech a nostalgicky tak uzavřeli tradici každoročních návštěv při konání Dne otevřených dveří. Další školní rok se budeme těšit na prohlídku nových moderních prostor stanice na ulici Propojovací.

Ostatní žáci školy si se svými pedagogy zopakovali zdravovědu, připomněli si i jiné situace, které pro nás mohou být ohrožující.