Dne 6.6.2023 bylo vypsáno výběrové řízení na akci „Rekonstrukci hygienických zařízení DM“. Bližší informace jsou k dispozici na https://www.ouaprs.cz/o-skole/vyberove-rizeni/