Na konci května navštívili žáci 1.H a 3. H Zámeckou zahradu v Lešné u Valašského Meziříčí. Po příchodu do areálu zámku společně s průvodcem prošli zámeckou zahradu, která je v anglickém stylu. Seznamovali se nejen s běžně rostoucími dřevinami, ale i s cizokrajnými, které se v našem pásmu běžně nepěstují. V druhé části prohlídky měli žáci možnost si prohlédnout interiér zámku s průvodcem, který je seznamoval nejen s historií majitelů, ale i kdo a kdy se podílel na realizaci zahrady a co se mu podařilo vybudovat. Žáci měli možnost ověřit vědomosti, které získali na oboru Zahradnické práce. Poznávali dřeviny, vnímali odlišnost jednotlivých dřevin (květenství, listy stromů,..), dokázali vysvětlit rozdíl mezi anglickou a francouzskou zahradou. Celá exkurze probíhala v pohodové atmosféře.