Dne 20.6.2023 bylo vypsáno výběrové řízení na akci „Rekonstrukci hygienických zařízení DM“.

Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách Moravskoslezského kraje: Veřejné zakázky příspěvkových organizací | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Prohlídka plnění proběhne hromadně dne 23.6.2023 v 9:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek je do 29.6.2023 do 11:00 hodin.