Vzhledem k množícím se útokům, podvodných nabídek a zpráv přikládáme odkaz na stránky Národního úřadu pro kybernetickou a Informační bezpečnost, kde jsou k dispozici různé materiály a testy, jak pracovat v internetovém prostředí a dokázat rozpoznat falešnou zprávu, podvod apod.

Nejdůležitější je, abyste si veškeré odkazy, které otevíráte důkladně přečetli.

https://osveta.nukib.cz/local/dashboard/