Z důvodu adaptace žáků Praktické školy s těžkým, středně těžkým, kombinovaným postižením a žáky s PAS, budou v měsíci září sedmé hodiny uvolněny. Výuka žáků PrŠ bude po celé září v úterý a středu ukončena ve 13,25 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Andrea Havlíková
zástupce ředitele