Dne 2. 10. 2023 proběhnou v budově školy v době od 13.30 do 15.00 hodin volby členů ŠKOLSKÉ RADY.

Pedagogičtí pracovníci školy budou volit své 2 zástupce. Návrhy kandidátů podávejte volební komisi do 25. 9. 2023.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci budou volit své 2 zástupce.

Návrhy kandidátů podávejte volební komisi do 25.9.2023.

 

V Novém Jičíně dne 28. 8. 2023

Mgr. Věra Erbenová Urbanová

předseda volební komise