Připomínáme uchazečům o studium na naší škole, že přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné odevzdat nejpozději do úterý 20. 2. 2024.