V pátek 5. dubna 2024 pořádalo Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace již 17. ročník tradiční „Taneční kolony“. Tance se vyučují na škole již od roku 2004, kdy byly zařazeny do hodin tělesné výchovy Praktické školy a jako slavnostní zakončení učitelé pro žáky pořádali ve školní tělocvičně půlkolonu. Zájem o tanec se ve škole zvyšoval, postupně rozšířil na všechny obory a tělocvična nám začala být malá. Nyní již několik let pořádáme Taneční kolonu v sále P.O. Lighting Czech, s.r.o, v Šenově u Nového Jičína a sál vždy zaplníme do posledního místa. Letos nám předvedlo 15 společenských tanců celkem 31 párů a z toho 47 žáků školy, které doplnili učitelé, kteří s nimi tyto tance také nacvičovali. Vzděláváme žáky s různým druhem postižení od těžkého, středního a lehkého mentálního postižení, přes postižení tělesné a kombinované, ale také žaky s poruchou autistického spektra. Tyto děti jsou jedinečné, zaslouží si naši podporu a tímto způsobem mohou projevit svoji kreativitu, šikovnost a radost z tance. Tato velká společenská událost v nich vyvolává nejen pocit štěstí, vlastní důležitosti a zodpovědnosti, ale hlavně v nich podpoří jejich sebevědomí a pocit sounáležitosti.