S platností od 10. 6. 2024 do 28. 6. 2024 jsou z důvodu konání závěrečných zkoušek sedmé vyučovací hodiny v Praktické škole jednoleté a Praktické škole dvouleté uvolněny.