• Odborné učiliště
    a praktická škola,
    Nový Jičín,

    Příspěvková organizace

VÍTEJTE

Jsme střední škola zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávají se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jan Ámos Komenský řekl: „Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem“

Virtuální prohlídka školy – podívejte se jak to u nás vypadá.

loga_MSK_POMSK

Odborné učiliště a Praktická škola
Nový Jičín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Celostátní sportovní olympiáda

           Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. ve spolupráci s KO SPMP ČR pobočný spolek pořádají 26. ročník celostátní sportovní olympiády pro osoby s mentálním postižením s mezinárodní účastí…

Trh vzdělávání a uplatnění 2023

21. 9. 2023 v době od 9:30 do 16:00 hodin se uskuteční v hale Polárka ve Frýdku-Místku prezentační akce škol a zaměstnavatelů, kterou pod názvem "Trh vzdělávání a uplatnění 2023" pořádá Úřad práce ČR ve spolupráci se…

Oznámení o konání voleb do Školské rady

Dne 2. 10. 2023 proběhnou v budově školy v době od 13.30 do 15.00 hodin volby členů ŠKOLSKÉ RADY. Pedagogičtí pracovníci školy budou volit své 2 zástupce. Návrhy kandidátů podávejte volební komisi do 25. 9. 2023. Zákonní…

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

lada.volkova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz