• Odborné učiliště
    a praktická škola,
    Nový Jičín,

    Příspěvková organizace

VÍTEJTE

Jsme střední škola zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávají se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jan Ámos Komenský řekl: „Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem“

Virtuální prohlídka školy – podívejte se jak to u nás vypadá.

loga_MSK_POMSK

Odborné učiliště a Praktická škola
Nový Jičín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Informace k provozu školy od 24.5.2021

Od 24.5.2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém i praktickém vyučování. Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin. Rozvrh hodin v teorii ve školním roce 2020/2021 | Odborné učiliště a Praktická škola…
fotografie budovy školy

Zveřejnění výsledků přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022

Na níže uvedeném odkazu naleznete zveřejněný seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání ve školním roce 2021/2022. Výsledky…

Informace k testování od 3.5.2021

S účinností od 3. 5. 2021 je stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování žáků i zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo zaměstnance ve škole v daném…

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

lada.volkova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz