• Odborné učiliště
    a praktická škola,
    Nový Jičín,

    Příspěvková organizace

VÍTEJTE

Jsme střední škola zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávají se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jan Ámos Komenský řekl: „Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem“

Virtuální prohlídka školy – podívejte se jak to u nás vypadá.

loga_MSK_POMSK

Odborné učiliště a Praktická škola
Nový Jičín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Ubytování na Domově mládeže od 26.4.2021

Od pondělí 26.4.2021 bude umožněno ubytování na Domově mládeže pouze pro žáky, kteří budou účastni na vzdělávání (odborný výcvik/praxe). Pohyb v prostorách Domova mládeže bude možný pouze s respirátorem. V případě…

Od 26. 4. 2021 se umožňuje na středních školách praktické vyučování (odborný výcvik)

Na základě mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-3 se výuky mohou účastnit žáci, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí 2x týdně vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního…
fotografie budovy školy

Modernizace škol a školských poradenských zařízení

Naše škola je zapojena do projektu Modernizace škol a školských poradenských zařízení, která je spolufinancována Evropskou unií. Modernizace EU  

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

lada.volkova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz