• Odborné učiliště
    a praktická škola,
    Nový Jičín,

    Příspěvková organizace

VÍTEJTE

Jsme střední škola zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávají se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jan Ámos Komenský řekl: „Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem“

Virtuální prohlídka školy – podívejte se jak to u nás vypadá.

loga_MSK_POMSK

Odborné učiliště a Praktická škola
Nový Jičín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Informace k testování od 31.5.2021

Na jednání vlády ze dne 21. 5. 2021 došlo k úpravě prodloužení doby po prodělaném onemocnění COVID-19 z 90 dnů na 180 dnů a také byly upraveny potřeby povinného testování zaměstnanců, žáků a studentů výjimka týkající…

Změna v testování od 24.5.2021

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se od 24. 5. 2021 mění doba po prodělaní onemocnění Covid-19, po kterou zaměstnanci a žáci nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na…

Informace k provozu školy od 24.5.2021

Od 24.5.2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém i praktickém vyučování. Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin. Rozvrh hodin v teorii ve školním roce 2020/2021 | Odborné učiliště a Praktická škola…

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

lada.volkova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz