• Odborné učiliště
    a praktická škola,
    Nový Jičín,

    Příspěvková organizace

VÍTEJTE

Jsme střední škola zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávají se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jan Ámos Komenský řekl: „Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem“

Virtuální prohlídka školy – podívejte se jak to u nás vypadá.

loga_MSK_POMSK

Odborné učiliště a Praktická škola
Nový Jičín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Vysvědčení 31.1.2024

Dne 31.1.2024 bude ukončena výuka pro všechny žáky ve 13:25 hodin.

Kritéria přijímacího řízení

V záložce "pro uchazeče" byly zveřejněny kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.  

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024-2025

Na stránce pro uchazeče byly zveřejněny informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024-2025. Bližší informace jsou k dispozici v záložce "informace" a "tiskopisy": https://www.ouaprs.cz/uchazeci-o-studium/prijimac…

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

lada.volkova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz