Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových MO

NOŠENÍ ROUŠEK VE TŘÍDÁCH DOPORUČUJI