Všem žákům oboru Kuchařské práce, Zahradnické práce a Strojírenské práce byly odhlášeny obědy do 1.11.2020.

Tito žáci mohou odebírat stravu ve školní jídelně při distančním vzdělávání. V případě zájmu o stravu, přihlaste si obědy na telefonním čísle 556 709 570, případně na emailu: renata.ziltova@ouaprs.com