Na základě usnesení vlády č. 408 ze dne 12. 10. 2020 je od 14. 10. 2020 zrušen provoz středních škol, s výjimkou Praktické školy jednoleté a dvouleté.

Platnost od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020.

Na základě usnesení vlády č. 408 ze dne 12. 10. 2020 je od 14. 10. 2020 zrušen provoz domova mládeže.

Platnost od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020.

 

Mgr. Ilona Šustalová