Dne 12. 4. 2021 se vrací do školy k prezenční výuce žáci Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté.

Na základě mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-3 se výuky mohou účastnit žáci, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí 2x týdně vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu. Testování nebudou žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní (nutno doložit lékařskou zprávou), nebo žáci, kteří předloží negativní výsledek PCR testu, který není starší 48 hodin.

U testování žáků může být přítomen jeden z rodičů.

Pohyb v prostorách školy bude možný pouze s respirátorem třídy FPP2, platí to pro rodiče i žáky a ostatní osoby, které vstoupí do budovy.

Žáci si mohou objednat oběd na emailové adrese: renata.ziltova@ouaprs.com

Přečtěte si přiložené letáky a podívejte se na instruktážní video 😊

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT 

V Novém Jičíně 7. 4. 2021

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

testovani-letak-singclean

testovani-komunikace-s-detmi-6-4-21