fotografie budovy školy

Naše škola je zapojena do projektu Modernizace škol a školských poradenských zařízení, která je spolufinancována Evropskou unií.

Modernizace EU