9. a 10. 12. byla naše škola otevřena všem zájemcům o prohlídku prostor naší školy. Byly zpřístupněny všechny učebny, cvičné kuchyně, dílny a ubytovací prostory pro žáky. Do školy přicházeli nejen rodiče s dětmi, které mají zájem o studium na naší škole, ale i bývalí žáci a pracovníci, lidé jako jednotlivci i zástupci škol a úřadů spolupracujících s naší školou. Měli možnost vidět výrobky žáků a pedagogů OU a PrŠ a sdílet slavnostní i vánoční atmosféru školy. Výrobky byly velmi nápadité a pěkné, z přírodnin, kovu, papíru, keramiky, textilních materiálů i potravin. Prezentovaly zaměření našich učebních oborů i tříd Praktické školy.