Od 19.10. do 4.11. se pravidelně scházeli vybraní žáci OU a PrŠ vždy 2x týdně v tělocvičně školy, aby nacvičili společné taneční představení na tradiční přehlídku tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí Motýlek v Kopřivnici.

V pátek 6.11. odjeli žáci po vyučování do Kopřivnice, kde proběhla zkouška představení. Poté se zúčastnili připraveného programu. Různé workshopy, karaoke, foto koutek s kostýmy, kadeřnice a výtvarné tvoření uzavřela diskotéka.

V sobotu 7.11. ve 14 hodin byla slavnostně zahájena přehlídka celkem 26 zařízení. Tématem letošního ročníku byl muzikál. Představení našich žáků s názvem „Retro nás baví“ na motivy z filmu Rebelové, bylo odměněno nejen potleskem, ale žáci obdrželi i věcné dary a pamětní list. Žáci Praktické školy, kteří pod vedením paní učitelky Dagmar Pospěchové dodali za naši školu na doprovodnou výstavu přehlídky výtvarné práce, byli také obdarováni malou sladkou odměnou.