Prožitkový výukový pobyt měl turisticko-sportovní a ekologické zaměření. Program byl přizpůsoben počasí, které nám přálo, proto mohli žáci trávit převážnou část pobytu venku.

První den po obědě jsme se vydali na osvěžující túru k informačnímu centru Soláň a ubytovacímu zařízení Čarták. Jejím cílem bylo zmapovat okolí hotelu a najít nejbližší kontejnery na tříděný odpad. Po návratu a večeři se uskutečnila beseda a audiovizuální projekce zaměřená na třídění a další zpracování odpadu.

Druhý den dopoledne jsme ve společenské místnosti hotelu vytvářeli „Jmenovky“, ve které měli žáci vyjádřit své emoce a sny. Následovaly aktivně seznamovací hry. Odpoledne proběhlo v okolí hotelu sbírání a třídění odpadu. Uskutečnil se branný závod, při kterém žáci mohli uplatnit své znalosti a pohybové dovednosti. Až do večere pak probíhaly sportovní aktivity. – fotbal, discgolf, jenga, petang. Báječnou atmosféru celého dne korunovala diskotéka pod záštitou paní učitelky Pospěchové.

Poslední den po snídani se vyhodnotily veškeré sportovní a herní aktivity. Zhodnotil se průběh celého pobytu jak učiteli, tak žáky, kteří si z něj odnesli nejen své věci, ale také kupu zážitků, mnoho zkušeností i dovedností. Učili se toleranci a budování pozitivních vztahů k ostatním lidem i k sobě samým, ke sportu a přírodě.