Zaměření zimního prožitkového pobytu bylo sportovně-zábavní. Jeho cílem byl tedy nejen rozvoj dovedností žáků v oblasti běžeckého lyžování, ale v souladu s názvem akce jsme se snažili i o to, aby naši svěřenci zakusili spoustu nevšedních zážitků. Počasí a sněhové podmínky umožňovaly obojí. Program byl vskutku bohatý. Sestával z nácviku základních lyžařských dovedností a následného tréninku, z poučných přednášek, dále z nesčetných pohybových, sportovních i společenských her a též z exkurze do sklárny v Karolínce. Nabyté „běžkařské“ zkušenosti mohli žáci uplatnit při závodu v běhu na lyžích. Poslední večer korunovala diskotéka. Přítomní měli na této akci příležitost osvojit si nejen dovednosti běžeckého lyžování, nýbrž zároveň se učit týmové spolupráci, odpovědnosti za výsledek své práce i kolektivního díla, testovat své fyzické i mentální schopnosti.