Ve školním roce 2015-2016 se naše škola účastnila ekologické soutěže pod názvem „ZELENÝ STROM“, která byla určena školám v Moravskoslezském kraji. Náplní této akce bylo nasbírat co nejvíce starého papíru k recyklaci. Letos se nám podařilo nasbírat 2240 kg. Největší podíl na tom měla třída 2.E (654 kg), která mohla jet za odměnu na výlet.