V letošním školním roce se žáci naší školy poprvé zúčastnili celostátní floristické soutěže v Praze. Celkem soutěžilo 12 zahradnických škol (maturitní, H, E), které byly zastoupeny 26 žáky. Ve čtvrtek 7.12.2017 v 9.00 proběhlo zahájení soutěže na SOŠ Jarov. Tato škola má 1300 žáků, z toho 300 zahradníků.

Každý soutěžící si po příchodu vylosoval soutěžní číslo a byl přiřazen k svému pracovnímu místu, kde byl připraven veškerý materiál. Soutěž obsahovala tři soutěžní zadání. Vazba a přízdoba adventního věnce, přízdoba štědrovečerního stolu se svícnem a zdobení vánočního stromku. Na každé zadání byl určený časový limit v délce 1,5-2 hodiny.

Pro soutěžící byla soutěž náročná nejen po stránce odborné, ale i fyzické. Porota hodnotila nejen samotný výrobek, ale i dodržování floristických požadavků, kvalitu práce a estetické cítění. Hodnocení probíhalo na velmi vysoké úrovni.  Umístění našich žákyň v polovině výsledkové listiny považujeme za velký úspěch.

V průběhu soutěže byla pro doprovody žáků nabídnuta prohlídka botanických sbírkových skleníků, botanické zahrady a pěstebních skleníků s odborným výkladem. Během prohlídky jsme se seznámili s organizací školy, významem zahradnického oboru, zhodnocení a uplatnění práce žáků v hospodaření školy.