Svět techniky v Ostravě – Vítkovicích pořádá výukové programy převážně pro žáky MŠ, ZŠ, SOU a SOŠ. Pro naše žáky oboru Strojírenské práce jsme vybrali tříhodinový program: Železo – mistr proměny.

Ráno jsme se vlakem a poté tramvají přepravili do Ostravy-Vítkovic. Byli jsme uvedeni do učebny, ve které žáci mohli prozkoumat železnou rudu a otestovat pružnost materiálů. Seznámili se s procesem výroby a zpracování železa i s problematikou životního prostředí a ekologizací výrobních provozů.

Poté jsme se přemístili do haly, kde proběhla soutěž. Rozdělili jsme se do čtyř družstev, dostali otázky vždy se třemi odpověďmi a v Oáze železa jsme vyhledávali odpovědi. Družstvo, které mělo ve stanoveném čase zodpovězených nejvíce správných odpovědí, dostalo odměnu – hlavolamy.

Žáci si také mohli vyzkoušet odpichový oblek, který chrání pracovníky před žárem při práci u vysoké pece. V kinosále jsme pak zhlédli film největšího výrobce oceli v česku Arcelor Mittal o výrobě oceli.