Besedy z projektu primární prevence policistů Územního odboru Nový Jičín zaměřený na poskytnutí informací v oblasti drogové problematiky se zúčastnili žáci oboru SUS a SP.

Žáci se dozvěděli informace, jak se rozdělují návykové látky, jaké jsou úkoly policie na úseku drogové kriminality ve vztahu k protiprávnímu jednání dětí a mládeže. Jaká je jejich právní odpovědnost, následky, tresty a výchovná opatření v případě pěstování, přechovávání, kupování a nabízení drog a o odpovědnosti rodičů v případě mladistvých.