Dne 28. 2. 2020 se konal v SVČ Fokus Nový Jičín 5. ročník pěvecké soutěže DOREMI. Nabídka pro soutěžící putovala do 10 ti základních škol, ze kterých naše učiliště přijímá žáky. Bohužel se žádný odvážný zpěvák z přespolních škol nepřihlásil, všichni soutěžící byli tedy z našeho odborného učiliště a praktické školy. Do soutěže se letos přihlásilo 21 zpěváků, 9. 1. 2020 proběhlo školní kolo soutěže a porota vybrala 11 nejlepších do finále.

O vítězi rozhodovala porota v tomto složení: Mgr. Daniela Susíková  – vedoucí oddělení Odboru sociálních věcí MěÚ v NJ – předsedkyně poroty, Marcel Brož – místostarosta města Nový Jičín, ředitel Charity v Novém Jičíně, Bc. Iva Pollaková – ředitelka Městského kulturního střediska v Novém Jičíně, Josef Zajíček – umělecký vedoucí novojičínského pěveckého sboru Ondrášek, Mgr. Michal Podžorný – ředitel  SVČ Fokus.

Hlasování bylo tajné – po vystoupení všech soutěžících se porota odebrala na poradu, sečetla body a vyhlásila vítěze. Rozhodování opět nebylo vůbec jednoduché. Nakonec porota rozhodla takto:

  1. místo – Eva Neuwirthová s písní Snům se neubráním od Davida Deyla. Eva získala i cenu diváků.
  2. místo – Jaroslav Stejskal s písní Síla starejch vín od kapely Škwor a Lukáš Křenek s písní Ruty šuty
  3. místo – Martin Hrušovský s písní Comatose od kapely Skillet a Radim Mocek s písní V pekle sudy válej od kapely Kabát

Soutěž moderovala jako předcházející dva roky Mgr. Monika Vindišová a o zvuk se postaral pan Jiří Macíček z Městského kulturního střediska v Novém Jičíně. Krásné fotky bez nároku na honorář nafotila paní Lenka Malinová a opět jako v loňském roce karikatury soutěžících nakreslila Mgr. Dana Dokládalová ze SVČ Fokus. Ceny byly hrazeny ze Spolku Růžovka, hlavní cenu – mobilní telefon – věnoval sponzor, který nechtěl být zveřejněn.

O tom, že se tato soutěž se stává tradicí, svědčí i fakt, že diváky tvoří nejen žáci naší školy, ale přibývají také fanoušci z okolních ZŠ speciálních.