V letošním školním roce se naše škola zúčastnila floristické soutěže Flora Pragensis 2020. Vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky a jeho snahou zpomalit šíření onemocnění COVID – 19, se soutěž konala distančně. Soutěž je zaměřena na hledání nových talentů za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy a dalších sponzorů. Veškerý soutěžní materiál, kromě chvojí, zajistila pořádající škola SOŠ Jarov.  Soutěže se zúčastnilo 25 mladých floristů ze 14 škol. Každý soutěžící připravil čtyři výrobky dle zadání – vánoční svícen, závěsný adventní věnec, vánoční věnec na dveře a netradiční dekoraci v duchu Vánoc 21.století. Každý soutěžící pracoval v zahradnických dílnách své školy.

Hotové nafocené výrobky se posílali k hodnocení na SOŠ Jarov. Hodnoticí komise byla složená z předních českých floristů a vybraných pedagogů.

Pro naše soutěžící žáky i přes náročné podmínky byla tato zkušenost velkým přínosem. Měli zde možnost uplatnit svoji představivost a nabyté dovednosti.  K tomu všemu měli spoustu pěkného a zajímavého vánočního materiálu.