Ve dnech 22. – 23. října 2019 pořádal KVIC Nový Jičín přehlídku středního školství s nabídkou oborů vzdělávání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2020/2021 – GEMMU. Na tuto akci učitelky OV s žáky 2. a 3. ročníků napekly a nazdobily perníčky a linecké cukroví, které si návštěvníci mohli nejen prohlédnout, ale i ochutnat.