V sobotu 9. 11. 2019 ve 14:00 hodin byla slavnostně zahájena přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí na téma „MOTÝLEK NA CESTÁCH “, na které se předvedlo celkem 25 zařízení.

Představení našich žáků s názvem „ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU“, bylo moderátorem uvedeno po přestávce krátkým proslovem o tématu vystoupení. Žáci s nadšením předvedli své vystoupení a po skončení byli odměněni velkým potleskem. Od organizátorů obdrželi navíc sladkou odměnu.