24. 3. 2017 jsme tanečním vystoupením v rámci reprezentace školy zahájili ples dětského centra v závodním klubu Varroc Lighting Sysems s.r.o.. Žáci všech oborů předvedli krátké ukázky šesti tanců, které se naučili v hodinách VkZ a TV. I když jsme na nácvik měli velice krátký čas, vystoupení mělo veliký úspěch a všem se velmi líbilo.