V pátek 17. 3. se uskutečnila již tradiční akce naší školy – Taneční kolona, které se účastnili žáci dle zájmu. Překrásnou choreografii připravila Bc. Eva Svobodová, která rovněž vedla pedagogy i žáky při jednotlivých nácvicích. Přestávky mezi jednotlivými vstupy pak vyplnila řada tanečních vystoupení. Na závěr kolony byli všichni tančící dekorováni stuhou. Akce měla nejen u rodičů, ale i ostatních účastníků velký a kladný ohlas.