Letošní zimní pobyt nám nepřál v rámci sněhové nadílky, ale to nás neodradilo, abychom si jej neužili v plné „parádě“. Aktivity jsme zaměřili na turistiku, pohybové hry a exkurzi do blízkého města Rožnov p. R. do firmy na výrobu svíček Unipar, kde si žáci mohli vyzkoušet jejich výrobu a odnést si vlastní vyrobenou svíčku. Program i tamější prostředí skýtaly bohaté fyzické a psychosociální vyžití. V rámci teoretické výuky byli žáci seznámeni s jednotlivými styly běhu na lyžích.