Naše škola se zapojila do výzvy Spolu po Covidu, která byla vyhlášena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

V rámci této výzvy naše škola získala dotaci ze státního rozpočtu na realizaci ve výši Kč 100 000,00.

Výzva podporuje aktivity eliminující negativní dopady distanční výuky. Jedná se především o znovunavázání sociálních vazeb žáků, budování jejich zdravých životních návyků a postojů, odolnost vůči negativním vlivům a aktivity zaměřené na globální rozvojové vzdělávání.

Této výzvy se budou účastnit všichni žáci 1.ročníků oboru Stravovací a ubytovací služby, Strojírenské práce a Zahradnické práce.

Realizace výzvy

Bude se jednat o třídenní pobytový program na Soláni v Horském hotelu Čarták. Pobyt je rozdělen do dvou termínu.

V prvním termínu od 19. – 22. 10. 2021 bude realizován pro žáky oboru Stravovací a ubytovací služby. V druhém termínu od 2. – 5. 11. 2021 bude realizován pro žáky oboru Strojírenské práce a Zahradnické práce.

Tento program je pro žáky zcela zdarma, bude plně financován z dotace.