Naše škola je zapojena v tomto projektu jako partner Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Doba realizace projektu je leden 2021 až červen 2022.

Do 30.6.2022 bude na školním pozemku (dvůr školy) vybudována Výuková zahrada pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jde terénní úpravy a sadovnické úpravy, vybudování bezbariérového altánu, který bude sloužit k výuce, vyvýšených záhonů, nového kompostéru. V areálu školní zahrady budou nové chodníky a lavičky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.